ASSERBOHUS GRUNDEJERFORENING

SIDST OPDATERET: 17.05.2019

GREN
AFFALD

AKTUEL
BESTYRELSE

VEDTÆGT

OVERSIGTS
KORT

SERVITUT

GENERAL
FORSAML.

NABOHJÆLP


Foreningen opsamler grenaffald 2 gange om året

Oversigt over
medlemmer af
Bestyrelsen, deres adresser,telefonnumre, samt e-mail


Foreningens vedtægt

§1 - §20


Kort over grundejerforeningens veje og medlemmer


Fælles servitut som er lyst på de fleste ejendomme i Grundejerforeningen


Indkaldelse
Beretning
Referat
Regnskab
Budget

Sidst opdateret:
13.04.2019

Sidst opdateret:
04.10.2017

Sidst opdateret:
24.10.2017

Sidst opdateret:
16.01.2017

Sidst opdateret:
01.09.2012

Sidst opdateret:
17.05.2019

Sidst opdateret:
10.10.2018

PRINTVENLIGE FILER

ASSERBOHUS - set fra Grundejerforningen!

Generalforsamling - Vedtægt - Servitut - Lokalplan