Asserbohus Grundejerforening

Herunder findes nogle væsentlige dokumenter og links vedrørende foreningen og området.
Medlemskab af grundejerforeningen er bestemt af nedennævnte servitut, derudover findes frivillige medlemmer. Det årlige bidrag er for tiden 600 kr. per andel, som opkræves af kommunen sammen med ejendomsskatterne. Gebyret for udfyldelse af ejendoms­mægler­skema er i ukomplicerede tilfælde tilsvarende 600 kr. Alle relevante oplysninger vedrørende grundejerforeningen, fraset individuel gæld, er gratis til disposition nedenfor.

Vedtægt og fælles servitutter samt lokalplan for den tidligere ejendom Asserbohus


Generalforsamling 16. juni 2019, indkaldelse

Generalforsamling 10. juni 2018, indkaldelse og referat samt planteguide

Forudgående generalforsamlinger

Forud for og omkring salget af Asserbohus har bestyrelsens forsøgt at mindske de mulige skader man kunne frygte som følge af nedrivning og nybyggeri.

Det videre forløb er ikke gået som synes kunne være acceptabelt. Efter en lang dialog med kommunen er vi fortsat meget uenige, derfor har vi anket til naturklagenævnet. Deres afgørelse 9. december 2016 blev en afvisning. Der er en række fejl eller misforståelser, men klart udtrykt, at videre dialog ikke er mulig.

Aktuelt har kommunen 15. juni 2017 udsendt endnu en høring vedrørende en ny ansøgning om øget byggeprocent på de resterende matrikler i lokalplansområdet. Grundejerforeningen mener, at denne ubetinget må afvises. Kommunen har 1. september givet den generelle dispensation til øget byggeprocent i hele lokalplansområdet. Natur- og miljøklagenævnet har ved delafgørelse 3. november 2017 afvist at lade klagen få opsættende virkning. Klagen er ikke som sådan behandlet endnu, seneste udsættelse modtaget foråret 2019Halsnæs generelle vejledning: Hvem skal og må hvad på private veje?

Og Privatvejsloven
Opdateret 13-05-19